Kartläggning av stress

Hur kan teamet stödja varandra i vardagen? 

Vi kan tillsammans kartlägga hur er arbetssituation med fokus på stress ser ut i teamet.
Vi kan tillsammans ta fram (genom gruppcoaching)
(max 5-8 pers) hur ni kan förbättra er arbetsmiljö, alltså vad ni kan bli bättre på när det gäller att stödja varandra. 


Slutresultatet är stressreducerande åtgärder som är specifika för just ert team.