Teamutveckling 

De flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans, vare sig det gäller arbetslag eller ledningsgrupper på högsta nivå.
Särskilt om en ny chef ska ta över, vid omorganisationer, när grupper är lågpresterande, står inför stora utmaningar.

HR EFFEKT erbjuder teamutveckling och gruppcoaching för att skapa trygga högpresterande team.  (Upplägg diskuteras med uppdragsgivare innan uppstart). 
Genom att medarbetare känner sig sedda, hörda och arbetar mot gemensamma mål så höjs arbetsglädjen och effektiviteten.
Teamutveckling har en stor effekt på den psykosociala arbetsmiljön.