Digital personalhandbok - Medarbetarportal

Personalhandbokens syfte är att tydliggöra vilka policys och rutiner ni har på er arbetsplats, förutom lagar och kollektivavtal. Detta gör att problem minskar
och att medarbetare vet vad som gäller och själva kan uppsöka skriftlig information. En av de största utmaningarna för att få till en
bra intern kommunikation
är att samla all information. Du känner säkert igen det. Policys ligger på en gammal lokal server. Några andra dokument ligger i molnet.
Personalhandboken finns utskriven eller som en pdf-fil som ingen hittar till. Alla avdelningar skickar egna nyhetsbrev huller om buller.
Som projektledare kan jag hjälpa er att skapa en personalhandbok/medarbetarportal anpassad till er verksamhet.

Introduktionsplan

En del av personalhandboken innebär att det finns en introduktionsplan på arbetsplatsen. Den som är nyanställd eller har kommit tillbaka till arbetet efter exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning behöver få aktuell information om arbetsplatsen och det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Statistik visar att det är de nyanställda som oftast drabbas av skador i arbetet. Introduktionen är ett unikt tillfälle att ge den som är ny, kunskaper om företaget, arbetskamraterna, yrket och arbetsplatsen. Men även om risker och hur de ska hanteras. Den nyanställde har rätt att få information om hur arbetet ska utföras och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort. Introduktionen bör svara på frågor som:
Vem har ansvaret? Vem vänder man sig till i olika situationer? Vilka är rättigheterna och skyldigheterna?

Digital chefshandbok  - Chefsportal

HR EFFEKT stödjer er i arbetet att skapa en skräddarsydd chefshandbok för att ena ledarskapet och göra cheferna till tryggare ledare.

Organisationer växer, ledare likaså - om de får rätt stöd och förutsättningar det vill säga. Som projektledare kan jag hjälpa er med en webbaserad lösning som lämpar sig för dig som vill skapa en gemensam förståelse för chefsrollen och tydliga riktlinjer för alla ledare i organisationen. Plattformen kan, om det finns önskemål från er sida, följa er grafiska profil med rätt färger och logotyp. Alla chefer har olika erfarenheter och behöver olika stöd. Somliga är nya i rollen och behöver extra mycket stöd kring rutiner och det praktiska personalansvaret. Andra är mer erfarna men behöver komplettera sina ledarerfarenheter med aktuell kompetens kring lagstiftning för exempelvis personalansvar. Som projektledare kan HR EFFEKT hjälpa er att skapa en skräddarsydd chefshandbok/portal.

I ovan tjänster samarbetar HR EFFEKT med ett företag som har webbaserade lösningar -
Företaget står för plattform och underhåll. HR EFFEKT för projektledarrollen.