Er Hr Partner

HR EFFEKT kan hjälpa till vid toppar eller när det helt enkelt är för mycket.
Det kan handla om hjälp vid rekryteringar, ta fram eller se över policys, befattningsbeskrivningar och/eller lönekriterier,
följa upp och arbeta med resultat av medarbetarenkäter, stöd vid rekrytering, coaching av chef och/eller medarbetare,
utbildningsplanering/inventering, medarbetarsamtal m.m.

Jag kan gå in som projektledare och stödja er i ert skapande av en webbaserad chefs- och personalhandbok så ni får stuktur
på er interna information och stöd till chefer.

Jag kan även stötta dig som ny i din roll som HR generalist/personalspecialist.
Jag kan vara Ditt bollplank!