Executive coaching
Professionell och personlig utveckling för ledare. 

 • Behöver du nya perspektiv på tillvaron, din situation och din roll?
 • Vill du få mer fokus?
 • Vill du utveckla ditt ledarskap i vardagen?
Executive coaching
Jag stödjer dig i ditt inre förändringsarbete genom att leda processen framåt så att du kan finna svaret på dina utmaningar och nå dina mål. 
Jag träffar ofta ledare som har svårt för att fokusera på rätt saker, göra rätt saker och delegera uppgifter till någon annan så att du som ledare gör det viktigaste för att utveckla din verksamhet. Gör du det du ville göra när du började din nya roll/verksamhet? 

Resultatet av våra samtal brukar resultera i att ledaren upplever:
 • mer fokus och mindre stress
 • att ledaren orkar på sikt och får ett mer hållbart ledarskap - " ledaren arbetar mer rytmiskt och efter sina behov"
 • är mer nöjd och trygg
 • emotionellt stöd (det kan vara ensamt på toppen, coachen kan ge det stöd för att kunna ta viktiga beslut eller hantera svåra situationer)
 • blir bättre på att ta bra beslut för sig själv och verksamheten (ekonomiskt lönsamt)
 • arbetar mer effektivt, (såsom personen ofta tänkt i tanken), men inte trott kunnat fungera i verkligheten
 • hittar sin väg framåt, blir bättre på att sortera och sätter upp mål och delmål
 • når de mål som ledaren satt upp, vilket ger ökat självförtroende 
 • att ledaren hittar sitt sätt att sätta gränser och ge feedback 
 • hittar sitt sätt att leda som leder till mer engagerad personal
 • ökad självmedvetenhet och självkänsla
Return of investment
Då coaching är en utvecklande process är det svårt att ge en exakt tidsaspekt på direkt avkastning av en investering i executive coaching. För det är som med all personlig och organisatorisk utveckling, det tar tid att förändra invanda beteenden och mindset.
Vanligtvis träffas vi 6 ggr på ett halvår, detta så att ledaren hinner göra de handlingar som vi kommit överens om mellan tillfällena, sen utvärderar vi.

Jag träffar ofta ledare som tror de coachar sin personal, dock ger de råd och anvisningar och låter inte sin personal finna sina svar själva. Jag ser ofta efter avslutad coaching att ledaren själv istället coachar sin personal, vilket leder till mer frigörande av medarbetarnas resurser, vilket i sin tur leder till mer affärer och lönsamhet. 

Ett naturligt nästa steg efter att arbetat ett tag brukar bli att involvera ledarens grupp för att tillsammans med ledaren coacha gruppen mot ett gemensamt mål.  Jag arbetar enligt ICFs (Internationell Coach Federations) standard med tanke på etik och sekretess. Utbildad ACC nivå certifierad coach enligt ICF.


Handledning / rådgivning
Då jag är utbildad beteendevetare /HR så blir handledning och rådgivning kring HR och ledarskap en naturlig del av våra samtal, om ledaren önskar det. (Vi klargör alltid vad som är vad).

Ibland handlar det om rådgivning/utbildning kring:
 • hur man hanterar personal på ett professionellt sätt
 • hur man utför svåra samtal
 • hur man tillämpar ett coachande förhållningsätt, stöd och råd kring det
 • hur man får personalen delaktig, informerar vid förändringar
 • hur man hanterar rehabiliteringsärenden på bästa sätt
 • hur man genomför bra utvecklingssamtal och lönesamtal
 • hur man skapar bra rutiner, policys som hjälper till i vardagen 
 • hur man skapar en medarbetarportal /personalhandbok
 • hur man arbetar strategiskt med HR
 • hur kan din roll förändras (och i och med det andra nyckelroller) förändras? Vi arbetar med befattningsbeskrivningar som stöd.

Samtal via personligt möte

Passar dig som vill träffa mig i Falkenberg eller hos dig mot reseersättning. Platsen bör vara på en lugn plats för att skapa förutsättningar för ett bra samtal.

Samtal via telefon

Om du väljer telefon så kan du själv bestämma var du befinner dig. Tänk på att vara på en plats där du kan vara helt ostörd så vi skapar förutsättningar för ett bra samtal.

Samtal via Zoom (onlinemöte)

I god tid innan mötet får du en länk till vårt digitala Zoommöte och du kan enkelt klicka in dig i samtalet.