HR konsult /

Organisationskonsult

 

 

VD/ Chef/ Företagare

  • Har ni ingen HR chef eller HR avdelning inom företaget? En strategisk samarbetspartner kan vara värdefullt! Jag har erfarenhet av att stötta chefer i deras ledarskap. Likt en pusselbit går personalfrågor in i alla verksamhetsområden. Tjänsten HR flexibelt stöd innebär att kunden får en HR konsult att rådfråga i alla lägen. Erbjuder executive coachning efter behov.

HR- Avdelning

  • Har ni en arbetstopp kring HR frågor, tillfällig sjukskrivning, eller vill få avlastning under en kort eller längre period? Jag kan vara en extra resurs - Er HR partner

Bygga upp en personalfunktion

  • Har ni ingen personalfunktion och inser att det skulle förenkla vardagen för era chefer? HR effekt analyserar ert behov av HR stöd utifrån er specifika situation. Kanske en kombinationstjänst HR/marknadsföring är det som ert företag behöver? Ofta har ert företag "en spindel i nätet" där HR effekt kan vara stöd för att bygga upp en ny befattning - Utveckling av personalfunktion.

Arbetsrättsliga Frågor

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare hadlar ofta om arbetsrättsliga frågor. Jag hjälper er med råd och stöd när ni stöter på problem.

Rekryteringsstöd

När ni behöver rekrytera kan jag vara stöd i hela eller delar av processen. Skapa en rekryteringspolicy/
handlingsplan för hur ni agerar vid en vakans. Jag kan ta fram kravprofil, stöd i urval, genomföra intervjuer och ta referenser, allt efter önskemål från kund.

Anställningsavtal

Lag och kollektivavtal reglerar vilka anställningsformer ni kan använda. Jag stöttar er att hitta rätt med detta.

Lönesättning

Hjälper er att finna riktlinjer för lönebildning och ett sätt för att få en rättvis lönesättning.

Rehabiliteringsstöd

Hur ser det ut med sjukfrånvaron på arbetsplatsen? Har ni bra rutiner för hur ni agerar vid frånvaro? Lägger ni märke till tidiga signaler kring ohälsa? Det ingår i arbetsgivaransvaret att följa upp hälsan hos personalen och det är mycket bra om man ska se till effektivietsskäl. Jag kan hjälpa er med stöd och handlingsplan. Jag kan hjälpa er att inventera friskfaktorer i ert företag och ge förslag på förbättringsåtgärder för att få en friskare och mer produktiv personal.

Förhandlingar och fackliga relationer

Har ni hamnat i diskussion med facket eller kommer att göra det? HR EFFEKT stöttar er i dessa samtal.

Svåra samtal

Hur hanterar du en medarbetare som inte presterar fullt ut? Jag erbjuder executivecoaching inför era samtal.

Hur ger du som ledare feedback på bästa sätt med syfte att få beteenden att ändras? Här kan jag stötta dig som ledare.
Hur arbetar du som ledare med feedback? Vi går igenom hur du som ledare kan stötta din personal på bästa sätt och hur du uppmuntrar dem till att ge varandra feedback.