Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal samt kompetensutvecklingsmål 

Det är viktigt att genomföra strukturerade utvecklingssamtal med medarbetarna.
Dels för att medarbetarna ska förstå vad chefen förväntar sig av dem samt att chefen ska få större kunskap om hur de kan använda
medarbetarens kompetens på bästa sätt för verksamheten.


Jag hjälper er att ta fram användarvänligt material för medarbetarsamtal.
En kompetensutvecklingsplan på individnivå som leder till enhetens- och verksamhetetens mål.

Jag utför coachande samtal till chefer som vill få stöd i hur de kan få sin personal bli mer effektiv och ge tydlig återkoppling
på beteenden som inte är förenliga med företagets förhållningsregler eller värdegrund.