Organisationsutveckling

HR EFFEKT erbjuder organisationsutveckling på individ- team och verksamhetsnivå.
 Vår erfarenhet är att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans.
I samarbete med Jalis Delvelopment AB
Organisationsförändring - nedläggning

Organissationen i ett företag måste leva och utvecklas. Strukturer som inte är funktionella måste omvärderas, så att de inte blir ett hinder för verksamheten.
Ibland behövs en extern resurs för att finna nya sätt att utvecklas. HR EFFEKT har erfarenhet av verksamhetsövergång och flertalet organisationsförändringar
och kan stötta i förändringsfasen. Jag upprättar bl a risk- och konsekvensutredningar gällande organisationsförändringar (enligt arbetsmijöverkets normer).
Kan hjälpa till i avveckling/nedläggning av verksamhet.


Policydokument & handlingsplaner

HR EFFEKT kan ge förslag på policys, utforma handingsplaner och implementera dem i organissationen. Tex. Rehab-, friskvårds-,
rekryterings-, arbetsmiljöpolicy, krisplan, våld- och hothandlingsplan etc.

Arbetar fram förslag efter önskemål från dig som kund.

- Tillsammans skapar vi EFFEKT i din verksamhet.