Personalfunktion

Företag i en tillväxtfas har oftast inte en personalfunktion. Det finns frågor som VD behöver bli avlastad
med så att han/hon arbetar med rätt saker. Ni behöver utveckla en personalfunktion så ni kan arbeta mer strategiskt!

Jag kan hjälpa till att bygga upp och utveckla en
HR funktion hos er genom att: 

  • göra en genomlysning av personalarbetet hos er och ge förslag på förbättringsområden.
  • förtygliga roller och ansvar/ förtydliga befattningsbeskrivningar.
  • underlätta stöd till chefer vid tex rekryteringar, rehab osv.
  • se över personalomsättning, vilka slutar och hur det kommer sig,  för att förebygga och minska oönskad personalomsättning.
  • ge en översikt över verksamhetens processer vid rekrytering, utbildning, utvecklingsarbete i syfte att visa om verksamheten hittaroch utvecklar rätt personer.
  • Rekrytera eller hitta medarbetare internt genom att t ex göra en kombinationstjänst där HR är en del av tjänsten. Jag kan säkra upp er HR hantering.